print contact

Konkursi juhend 2023

XV Rahvusvaheline Chopini konkurss. Narva, Eesti 29.01.2023 – 05.02.2023

Konkursi korraldajad:

Narva Linnavalitsus,

Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi,

Poola Kultuuri-, Rahvuspärandi ja Spordiministeeriumi,

Poola Suursaatkonna Eestis,

Chopini Rahvusliku Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälingu toetamisel.

 

Konkurss toimub eraldi kolmes vanuseastmes:

I vanuserühm (alla 12-aastased)

II vanuserühm (13-15-aastased)

III vanuserühm (16-18-aastased)

Osavõtja vanus määratakse kindlaks konkursi avamise päeva seisuga.

Narvas toimuva Chopini konkursi Grand Prixi ja esipreemiate saajad ei osale 2023. aasta konkursil, kui nad jäävad samasse vanuserühma. Konkursile eelneb valikvoor (vt Registreerimine).

Konkursi kava

I vanuserühm

I voor

1. Konkursi osaleja päritolumaa XX või XXI sajandi helilooja teos.

2. F.Chopin. Üks poloneesidest või Ekoseesid ор.72 või üks valssidest.

3. F.Chopin. Üks teos vabal valikul.

I vooru kava kestvus 8 - 10 minutit.

 

II voor

1. J.S.Bach: Väike prelüüd või fuuga või 2-häälne või 3-häälne inventsioon

2. F.Chopin. Üks järgnevatest teostest:

Nokturn (vabal valikul)

Väike valss a-moll

Väike valss Es-duur

Cantabile

Albumileht

Fuuga a-moll

Masurka С-duur op.33 nr 3.

Masurka a-moll op.67 nr 4.

Masurka F-duur op.68 nr 3.

Masurkad g-moll op.24 nr 1, C-duur nr 2, h-moll op.30 nr 2.

3.F.Chopin. Teos vabal valikul.

II vooru kava kestvus 10 - 12 minutit.


II vanuserühm

I voor

1.J.S.Bach Üks prelüüd ja fuuga Hästitempereeritud Klaverist

2.F.Chopin. Üks poloneesidest (välja arvatud g-moll op.posth., B-duur op.posth, As-duur op.posth) või üks nokturnidest.

3.F.Chopin. Virtuoosne etüüd vabal valikul. (välja arvatud nr 3, nr 6 op.10 nr 7 op.25).

I vooru kava kestvus kuni 20 minutit.

 

II voor

1. Eesti helilooja teos vabal valikul:

Eesti Muusika soovitused Chopini konkursile 2023   ja muud Eesti autorite teosed konkursi osaleja vabal valikul

2. F.Chopin. Üks järgmistest teostest:

Variatsioonid B-duur op.12.

Variatsioonid E-duur op.posth.

Tarantella op.43

Eksprompt As-duur op.29.

Eksprompt Fis-duur op.36.

Eksprompt Ges-duur op.51.

Fantaasia-eksprompt cis-moll op.66.

Bolero op.19

Valsid vabal valikul (välja arvatud Väike valss a-moll op.posth, Väike valss Es-duur op.posth, Valss As-duur op.posth).

3. F.Chopin. Teosed vabal valikul.

II vooru kava kestvus kuni 25 minutit.


III vanuserühm

I voor

1. Klassikaline suurvorm (I osa - Allegro: J.Haidn, W.A.Mozart, L.van Beethoven. Esitatakse ilma kordumisteta).

2. F.Chopin. Virtuoosne etüüd vabal valikul.

3. F.Chopin. Teos vabal valikul.

I vooru kava kestvus kuni 25 minutit.

II voor

1. F.Chopin. Üheosaline suurvorm (ballaad, skretso, fantaasia - f-moll, üks poloneesidest ор.22, 44, 53, 61).

2.F.Chopin. Üks kontsertidest klaverile ja orkestrile I osa või II ja III osa kontsertmeistri saatel (kontsertmeister tagatakse kokkuleppel)

I vooru kava kestvus 25- 30 minutit.

III voor

F.Chopin. Üks kontsertidest klaverile ja orkestrile I osa või II ja III osa. (sümfooniaorkestriga)

Transkriptsioone ei esitata.


Loosimine

Stardijärjekord loositakse, määratakse loosi teel.

Žürii

Konkursi žürii liikmed on tuntud muusikud – pianistid erinevatest riikidest.

Konkursi žürii tegutseb konkursi Orgkomitee poolt väljatoodetud ja kinnitatud žürii töökorra eeskirja alusel.

II vooru lubatakse mitte vähem kui 50% osavõtjatest. Kolmandas vanuserühmas lubatakse III vooru maksimaalselt 4 osavõtjat. Žüriil on õigus jätta preemiaid välja andmata, neid ümber jagada, eriauhindadega autasustada. Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

Autasustamine

Grand-Prix – laureaadi diplom, rahaline preemia.

I, II, III preemia – laureaadi diplom, rahaline preemia ja hinnaline kingitus ka sponsoritelt.

Preemiad, diplomid ja kingitused antakse kätte konkursist osavõtjatele ja pedagoogidele isiklikult.

Antakse kätte eridiplomid, eriauhinnad.

Konkursi tulemuste põhjal antakse žürii poolt:

1 Grand-Prix (I preemia laureaatide seast);

2 I preemia laureaati;

3 II preemia laureaati;

3 III preemia laureaati;

9 Diplomit (3 diplomit igas vanuserühmas) ning diplomid nominatsioonides (žürii otsusel):

«F. Chopini teose parim esitaja» - 1 diplom

«J.S.Bahhi teose parim esitaja» - 1 diplom

«Eesti helilooja teose parim esitaja» – 1 diplom

«Artistlikkuse ja loomingulisuse eest» - 1 diplom

«Oma riigi muusikateose parim esitaja» - 1 diplom

«Preemia lootustandvale noorele esinejale» - 1 diplom

Konkursi osalejatele väljastatakse tänukirjad. II vooru osalejale – II vooru osaleja diplom. Autasustamisel ja lõpukontserdil on esinduslik välimus. 04.02.2023 – laureaatide lõpukontsert, 05.02.2023 – sõit Tallinna, laureaatide kontsert Kontserdimajas «Estonia». Konkursi laureaadid on kohustastud lõpukontserdil tasuta esinema. Konkursi toimumuse ajal peetakse osalejate esinemisnumbrite salvestusi Orgkomitee omaks.

Registreerimine

Konkursil osalemiseks sooviavaldusi võetakse vastu perioodil 01.10.2022-15.11.2022 aadressile narvamuusikakool@gmail.com

Konkursile registreerimiseks on vaja esitada:

  • täidetud registreerimisleht (Lisa 1) vene, inglise või eesti keeles, kirjutatud trükitähtedega loetavalt ja ilma lühenditeta,
  • koopia passist, passi 1. lehekülje koopia, Eesti viisa vormistamisel reisipassi koopia,
  • digitaalne värvifoto 9x12,
  • kahe teose salvestusega link Youtube'i esinemisele, mis on tehtud perioodil 01.10.2022 – 15.11.2022. Videosalvestus sisaldab: 1.virtuooslikku etüüdi osaleja valikul (kuulub või ei kuulu konkursi kavasse), 2.F. Chopini muusikateost osaleja valikul (konkursi kavast).

Ebakorralikult täidetud dokumente ei registreerita.

Registreerimiseks: narvamuusikakool@gmail.com

Kontakttelefonid: Narva Muusikakool +372 35 92691.

Registreeritud osalejate nimekiri avaldatakse konkursi veebileheküljel http://chopin.narva.ee/ hiljemalt 26.11.2022. a.

Konkurss toimub, kui konkursile registreeritud osalejaid on rohkem kui 30 in.

Programmi muudatusi võetakse vastu kuni 25.11.2022.

Avaldatud esinemiskava peaks olema vastavuses osaleja esinemiskava numbrite järjekorraga: konkursi ajal on keelatud programmi muuta, ümber paigutada, teoseid korrata.

Eelmistel F. Chopini konkurssidel Narvas esitatud ja žürii poolt hinnatud osaleja teoseid ei tohi korrata.

Konkursi esitamisaega ei tohi ületada: sel juhul on žüriil õigus osaleja esinemist katkestada.

Konkursi reglemendist mittekinnipidamisel loetakse osaleja esinemisnumber kõlbmatuks ja jääb žirüü poolt hindamata.

Igas konkursivoorus pakutakse akustilise proovi võimalust kestvusega 15-30 min ning proove klassides.

Esimesele proovile saab iga osaleja ise eelregistreerida, kasutades selleks eelnevalt Orgkomitee poolt saadetud linki.

Viisade vormistamisega seotud küsimusi lahendatakse individuaalkorras vastavalt konkursi ajal kehtivatele tingimustele.

Eesti riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimusi võib leida Eesti Vabariigi Välisministeeriumi lehelt www.vm.ee.

Osavõtutasu

Iga osavõtja tasub osalustasu 60 eurot konkursile saabumise hetkel. Osavõtjad ja saatjad kannavad ise oma transpordi- ja majutuskulud.

Konkursi eelkava

29.01.2023 10.00 - osavõtjate registreerimine.

29.01.2023 18.00 – ametlik konkursi avamine, loosimine.

30.01.2023 - 03.02.2023 – konkursi läbikuulamised.

04.02.2023 – osavõtjate autasustamine, laureaatide lõpukontsert.

05.02.2023 – sõit Tallinna kõikide osavõtjate jaoks. Laureaatide lõpukontsert kontserdisaalis «Estonia».

Konkursi raames ettenähtud üritused: kontserdid, ekskursioonid, ümarlauad, meistriklassid.