print contact

Konkursi juhend 2018

XII Rahvusvaheline Chopini konkurss. Narva, Eesti 28.01.2018 – 04.02.2018

Konkursi kord
Konkursi korraldajad: Narva Linnavalitsus Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Poola Kultuuri- ja Rahvuspärandi Ministeeriumi, Poola Suursaatkonna Eestis, Chopini Rahvusliku Instituudi, Chopini Ühingu Varssavis ja Eesti Rahvusringhäälingu toetamisel.
Peasponsor – härra Miroslav Pienkowski

Konkurss toimub eraldi kolmes vanuseastmes:
I vanuserühm (sündinud peale 05.02.2005)
II vanuserühm (sündinud peale 05.02.2002)
III vanuserühm (sündinud peale 05.02.1999)
Eelmiste konkursside Grand-Prix ja esimeste preemiate võitjad 2018. aasta konkursil ei osale juhul, kui nad on jäänud samasse vanuserühma.
Kokursile eelneb valikvoor DVD vaatamisega (vt Registreerimine).

Konkursi kava


I vanuserühm
I voor
1. Konkursi osaleja päritolumaa XX või XXI sajandi helilooja teos.
2. Fr.Chopin. Üks poloneesidest
    või Ekoseesid ор.72
    või üks valssidest
3. Fr.Chopin. Üks teos vabal valikul.
I vooru kava kestvus 8 - 10 minutit.
II voor
1. J.S.Bach: Väike prelüüd või fuuga
   või 2-häälne või 3-häälne inventsioon
2. Fr.Chopin. Üks järgnevatest teostest:
    Nokturn (vabal valikul)
    Väike valss a-moll
    Väike valss Es-duur
    Cantabile
    Albumileht
    Fuuga a-moll
    Masurka С-duur op.33 nr.3.
    Masurka a-moll op.67 nr.4.
    Masurka F-duur op.68 nr.3.
    Masurkad g-moll op.24 nr.1, C-duur nr.2, h-moll op.30 nr.2
3. Fr.Chopin. Teos vabal valikul.
II vooru kava kestvus 10 - 12 minutit.


II vanuserühm
I voor
1. J.S.Bach Üks prelüüd ja fuuga Hästitempereeritud Klaverist
2. Fr.Chopin. Üks poloneesidest (välja arvatud op.g-moll op.posth., B-duur op.posth, As-duur op.posth) või üks noktürnidest.
3. Fr.Chopin. Etüüd vabal valikul. (välja arvatud nr 3, nr 6 op.10 nr 7 op.25).
I vooru kava kestvus kuni 20 minutit.
II voor
1. D. Scarlatti Sonaat (sonaadid) vabal valikul
2. Fr.Chopin. Üks järgmistest teostest:
    Variatsioonid B-duur op.12.
    Variatsioonid E-duur op.posth.
    Tarantella op.43
    Eksprompt As-duur op.29.
    Eksprompt Fis-duur op.36.
    Eksprompt Ges-duur op.51
    Fantaasia-eksprompt cis-moll op.66.
    Bolero op.19
    Valsid vabal valikul (välja arvatud Väike valss a-moll op.posth., Väike valss Es-duur op.posth, Valss As-duur op.posth).
3. Fr.Chopin. Teosed vabal valikul.
II vooru kava kestvus kuni 25 minutit.


III vanuserühm
I voor
1. Klassikaline suurvorm (I osa - Allegro: J.Haidn, W.A.Mozart, L.van Beethoven. Esitatakse ilma kordumisteta).
2. Fr.Chopin. Virtuoosne etüüd vabal valikul.
3. Fr. Chopin. Teos vabal valikul.
I vooru kava kestvus kuni 25 minutit.
II voor
1. Fr.Chopin. Üheosaline suurvorm (ballaad, skretso, fantaasia - f-moll, barkarool, üks poloneesidest ор.22, 44, 53, 61).
2. Fr.Chopin. Üks kontsertidest klaverile ja orkestrile I osa või II ja III osa.(kontsertmeistri saatel)
I vooru kava kestvus 25- 30 minutit.
III voor
Fr.Chopin. Üks kontsertidest klaverile ja orkestrile I osa või II ja III osa. (sümfooniaorkestriga)

Tähelepanu!
Transkriptsioone ei esitata.
I vooru teoseid ei kordu II voorus.
Konkursi esitamisaega ei tohi ületada. Sellel juhul on žüriil õigus osaleja esinemist katkestada.
Eelmistel F. Chopini konkurssidel Narvas esitatud ja žürii poolt hinnatud osaleja teoseid ei tohi korrata.
Igas konkursivoorus kindlustatakse edukaks osalemiseks akustilise proovi võimalus kestvusega 15-30 min ning proovid klassides kestvusega 1-2 tundi.
Kontsertmeister tagatakse kokkuleppel.

Loosimine
Osalejate esinemise järjestus määratakse loosimise teel.
Konkursist osavõtjad viibivad isiklikult loosimisel ja autasustamisel.

Žürii
Konkursi žürii liikmed on tuntud muusikud – pianistid erinevatest riikidest.
Konkursi žürii tegutseb konkursi Orgkomitee poolt väljatoodetud žürii töökorra eeskirja alusel.
II vooru lubatakse mitte vähem kui 50% osavõtjatest.
Kolmandas vanuserühmas lubatakse III vooru maksimaalselt 4 osavõtjat.
Žüriil on õigus jätta preemiaid välja andmata, jagada neid ümber, autasustada eriauhindadega.
Preemiad, diplomid ja kingitused antakse konkursist osavõtjatele isiklikult.
Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

Autasustamine
Grand-Prix – laureaadi diplom ja rahaline preemia.
I, II, III preemia – laureaadi diplom ja hinnaline kingitus ka sponsoritelt.
Antakse välja Peasponsori, Narva Linnavalitsuse ja teiste toetajate eridiplomid ja eriauhinnad.
Grand-Prix omaniku valib žürii I preemia laureaatide seast.
Konkursi tulemuste põhjal antakse žürii poolt:
Grand-Prix - 1 (I preemia laureaatide seast)
I preemia laureaat - 2
II preemia laureaat - 3
III preemia laureaat - 3
Diplomand - 9
ja nominatsioonid:
„Fr. Chopini teose parim esitaja“ - 1
„J.S.Bahhi teose parim esitaja“ - 1
„Artistlikkuse ja loomingulisuse eest“ - 1
”Oma riigi muusikateose parim esitaja” - 1
„Preemia lootustandvale noorele esinejale“ - 1

Konkursi osalejatele väljastatakse tänukirjad. II vooru osalejale – II vooru osaleja diplom. Autasustamisel ja lõpukontserdil on esinduslik välimus. 03.02.2018 – laureaatide lõpukontsert. 04.02.2018 – sõit Tallinna. Konkursi laureaadid on kohustastud lõpukontserdil tasuta esinema. Konkursi toimumuse ajal peetakse osalejate esinemisnumbrite salvestusi Orgkomitee omaks.

Osavõtutasu
Iga osavõtja maksab konkursil osalemise eest osavõtutasu 60 EUR. See rahasumma makstakse kohale saabumise ajal ja ei tagastata. Iga osaleja ja üks saatja kindlustatakse lõunasöökidega ajavahemikus 29.01. – 03.02.2018. Osavõtjad ja saatjad kannavad ise oma transpordi- ja majutuskulud.

Registreerimine
Konkursil osalemiseks sooviavaldusi võetakse vastu perioodil 01.09.2017-15.11.2017 aadressil: nmkkool@hot.ee või tavapostiga (ümbrukule kantud postitempli kuupäev)
Konkursile registreerimiseks on vaja esitada:
• täidetud registreerimise leht (Lisa 1) vene, inglise või eesti keeles (võib ka vene keeles), kirjutatud trükitähtedega loetavalt ja ilma lühenditeta
• koopia passist, passi 1. lehekülje koopia, Eesti viisa vormistamisel reisipassi koopia
• värvifoto 9x12 klantspaberil.

Tähelepanu!
Ebakorralikult täidetud registreerimislehed ei registreerita. Konkursile registreerimisel esitavad konkursandid oma dokumendid ka e-posti teel (võib olla lingid videole, videofail piiramatu ajaga), kus peab olema:
• Video kahe teosega:
1. virtuooslik etüüd osaleja valikul (kuulub või ei kuulu konkursi kava),
2. F. Chopini muusikateos osaleja valikul (konkursi kavast).
Programmi muudatused võetakse kuni 25.11.2017. a vastu.
Avaldatud esinemiskava peaks olema rangelt vastavuses osaleja esinemiskava numbrite järjekorraga: on keelatud programmi muuta, ümber paigutada, teoseid korrata. Sel juhul loetakse osaleja esinemisnumber kõlbmatuks ja jääb žirüü poolt hindamata.
Kõikide registreerunud osalejate nimekiri avaldatakse konkursi veebileheküljel http://chopin.narva.ee kuni 25.11.2017. a.
Eesti Vabariigi külastamiseks viisat vajav saatev isik täidab registreerimislehe selgesti ja trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles. (Lisa 2).
Konkursi osalejate ja saatvate isikute jaoks saadetakse kutsed viisade vormistamiseks.
Dokumente ja videosalvestusi ei tagastata.
Eelkava
28.01.2018 - osavõtjate registreerimine.
28.01.2018 18.00 – ametlik konkursi avamine.
29.01.-03.02.2018 – konkursi läbikuulamised.
03.02.2018 – osavõtjate autasistamine, lõpukontsert.
04.02.2014 – sõit Tallinna (kõikide osavõtjate jaoks).

Konkursi jooksul on korraldatud üritusi:
kontserdid, ekskursioonid. Soovijatele - meistriklassid (lisa osavõtutasu eest, tunnistused lõpetamisel),ümarlaud.

Osavõtjad teatavad konkursi korraldajatele Narva saabumise kuupäevast ja kellaajast.
Aadress registreerumiseks:
Narva Muusikakool
Karja, 3 20306 Narva, Eesti
Märgusõna “Fr.Chopini konkurss”.
Kontakttelefonid:
+372 35 92695
+372 35 92691(info inglise keeles)
fax +372 35 92695
e-post: nmkkool@hot.ee
 

 

 

 

 

link logole siin