print contact

Konkursi juhend 2020

XIII Rahvusvaheline Chopini konkurss. Narva, Eesti 09.02.2020 – 16.02.2020


Konkursi korraldajad:
Narva Linnavalitsus
Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi,
Poola Kultuuri- ja Rahvuspärandi Ministeeriumi,
Poola Suursaatkonna Eestis,
Chopini Rahvusliku Instituudi,
Chopini Ühingu Varssavis ja Eesti Rahvusringhäälingu toetamisel.

 

Konkurss toimub eraldi kolmes vanuseastmes:
I vanuserühm (sündinud peale 16.02.2007)
II vanuserühm (sündinud peale 16.02.2004)
III vanuserühm (sündinud peale 16.02.2001)

Eelmise Chopini konkursi ning 2018. aasta ja 2019. aasta teiste Chopini konkursside Grand-Prix ja esimeste preemiate võitjad konkursil ei osale juhul, kui nad jäävad samasse vanuserühma.

Konkursile eelneb valikvoor DVD vaatamisega (vt Registreerimine).

 

KONKURSI KAVA
I vanuserühm
I voor

1. Konkursi osaleja päritolumaa XX või XXI sajandi helilooja teos.
2. Fr.Chopin. Üks poloneesidest
või Ekoseesid ор.72
või üks valssidest
3. Fr.Chopin. Üks teos vabal valikul.
I vooru kava kestvus 8 - 10 minutit.
 

II voor
1. J.S.Bach: Väike prelüüd või fuuga
või 2-häälne või 3-häälne inventsioon
2. Fr.Chopin. Üks järgnevatest teostest:
Nokturn (vabal valikul)
Väike valss a-moll
Väike valss Es-duur
Cantabile
Albumileht
Fuuga a-moll
Masurka С-duur op.33 nr.3.
Masurka a-moll op.67 nr.4.
Masurka F-duur op.68 nr.3.
Masurkad g-moll op.24 nr.1, C-duur nr.2, h-moll op.30 nr.2
3.Fr.Chopin. Teos vabal valikul.
II vooru kava kestvus 10 - 12 minutit.

_________________________________________

 

II vanuserühm
I voor

1.J.S.Bach Üks prelüüd ja fuuga Hästitempereeritud Klaverist
2.Fr.Chopin. Üks poloneesidest (välja arvatud op.g-moll op.posth., B-duur op.posth, As-duur op.posth) või üks noktürnidest.
3.Fr.Chopin. Etüüd vabal valikul. (välja arvatud nr 3, nr 6 op.10 nr 7 op.25).
I vooru kava kestvus kuni 20 minutit.
 

II voor
1. D. Scarlatti Sonaat (sonaadid) vabal valikul
2. Fr.Chopin. Üks järgmistest teostest:
Variatsioonid B-duur op.12.
Variatsioonid E-duur op.posth.
Tarantella op.43
Eksprompt As-duur op.29.
Eksprompt Fis-duur op.36.
Eksprompt Ges-duur op.51
Fantaasia-eksprompt cis-moll op.66.
Bolero op.19
Valsid vabal valikul (välja arvatud Väike valss a-moll op.posth., Väike valss Es-duur op.posth, Valss As-duur op.posth).
3. Fr.Chopin. Teosed vabal valikul.
II vooru kava kestvus kuni 25 minutit.

___________________________________________

 

III vanuserühm
I voor

1. Klassikaline suurvorm (I osa - Allegro: J.Haidn, W.A.Mozart, L.van Beethoven. Esitatakse ilma kordumisteta).
2. Fr.Chopin. Virtuoosne etüüd vabal valikul.
3. Fr. Chopin. Teos vabal valikul.
I vooru kava kestvus kuni 25 minutit.
 

II voor
1. Fr.Chopin. Üheosaline suurvorm (ballaad, skretso, fantaasia - f-moll, barkarool, üks poloneesidest ор.22, 44, 53, 61).
2.Fr.Chopin. Üks kontsertidest klaverile ja orkestrile I osa või II ja III osa.(kontsertmeistri saatel)
I vooru kava kestvus 25- 30 minutit.
 

III voor
Fr.Chopin. Üks kontsertidest klaverile ja orkestrile I osa või II ja III osa. (sümfooniaorkestriga)
Transkriptsioone ei esitata.
I vooru teoseid ei kordu II voorus.
Konkursi esitamisaega ei tohi ületada. Sellel juhul on žüriil õigus osaleja esinemist katkestada.
Eelmistel F. Chopini konkurssidel Narvas esitatud ja žürii poolt hinnatud osaleja teoseid ei tohi korrata.
Igas konkursivoorus kindlustatakse edukaks osalemiseks akustilise proovi võimalus kestvusega 15-30 min ning proovid klassides kestvusega 1-2 tundi.
Kontsertmeister tagatakse kokkuleppel.

____________________________________________

Loosimine
Osalejate esinemise järjestus määratakse loosimise teel.

 

Žürii

Konkursi žürii liikmed on tuntud muusikud – pianistid erinevatest riikidest.
Konkursi žürii tegutseb konkursi Orgkomitee poolt väljatoodetud žürii töökorra eeskirja alusel.
II vooru lubatakse mitte vähem kui 50% osavõtjatest.
Kolmandas vanuserühmas lubatakse III vooru maksimaalselt 4 osavõtjat.
Žüriil on õigus jätta preemiaid välja andmata, jagada neid ümber, autasustada eriauhindadega.
Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

 

Autasustamine
Grand-Prix – laureaadi diplom, rahaline preemia.
I, II, III preemia – laureaadi diplom, rahaline preemia ja hinnaline kingitus ka sponsoritelt.
Preemiad, diplomid ja kingitused antakse konkursist osavõtjatele ja pedagoogidele isiklikult.
Antakse välja Narva Linnavalitsuse ja teiste toetajate eridiplomid ja eriauhinnad.
Konkursi tulemuste põhjal antakse žürii poolt:
1 Grand-Prix (I preemia laureaatide seast)
2 I preemia laureaati
3 II preemia laureaati
3 III preemia laureaati
9 Diplomit
ning diplomid nominatsioonides (žürii otsusel):
„Fr. Chopini teose parim esitaja“ - 1 diplom
„J.S.Bahhi teose parim esitaja“ - 1 diplom
„Artistlikkuse ja loomingulisuse eest“ - 1 diplom
”Oma riigi muusikateose parim esitaja” - 1 diplom
„Preemia lootustandvale noorele esinejale“ - 1 diplom
Konkursi osalejatele väljastatakse tänukirjad. II vooru osalejale – II vooru osaleja diplom. Autasustamisel ja lõpukontserdil on esinduslik välimus.
15.02.2020 – laureaatide lõpukontsert, 16.02.2020 – sõit Tallinna. Konkursi laureaadid on kohustastud lõpukontserdil tasuta esinema. Konkursi toimumuse ajal peetakse osalejate esinemisnumbrite salvestusi Orgkomitee omaks.

 

Registreerimine
Konkursil osalemiseks sooviavaldusi võetakse vastu perioodil 01.09.2019-15.11.2019 aadressil: nmkkool@hot.ee või tavapostiga (ümbrukule kantud postitempli kuupäev)
Konkursile registreerimiseks on vaja esitada:
täidetud registreerimise leht (Lisa 1) vene, inglise või eesti keeles (võib ka vene keeles), kirjutatud trükitähtedega loetavalt ja ilma lühenditeta.
koopia passist, passi 1. lehekülje koopia, Eesti viisa vormistamisel reisipassi koopia
digitaalne värvifoto 9x12.
Ebakorralikult täidetud registreerimislehed ei registreerita. Konkursile registreerimisel esitavad konkursandid oma dokumendid ka e-posti teel (võib olla lingid videole, videofail piiramatu ajaga jne), kus peab olema:
Video kahe teosega:
1.virtuooslik etüüd osaleja valikul (kuulub või ei kuulu konkursi kavva),
2.F. Chopini muusikateos osaleja valikul (konkursi kavast).
Programmi muudatused võetakse kuni 25.11.2019. a vastu.
Avaldatud esinemiskava peaks olema rangelt vastavuses osaleja esinemiskava numbrite järjekorraga: on keelatud programmi muuta, ümber paigutada, teoseid korrata. Sel juhul loetakse osaleja esinemisnumber kõlbmatuks ja jääb žirüü poolt hindamata.
Eesti Vabariigi külastamiseks viisat vajav saatev isik täidab registreerimislehe selgesti ja trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles. (Lisa 2).
Konkursi osalejate ja saatvate isikute jaoks saadetakse kutsed viisade vormistamiseks.
Dokumente ja videosalvestusi ei tagastata.
Kõikide registreerunud osalejate nimekiri avaldatakse konkursi veebileheküljel http://chopin.narva.ee 26.11.2019. a.

 

Osavõtutasu
Pärast konkursi veebileheküljel http://chopin.narva.ee kõikide konkursile registreerunud osalejate nimekirja avaldamist maksab iga osavõtja konkursil osalemise eest osavõtutasu 60 EUR kuni 25.12.2019. Rahasumma ei tagastata.
Rekvisiidid
Makse saaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Saaja arveldusarve: EE652200221027849230
Saaja pank: Swedbank ASSWIFT/BIC
Panga kood: HABAEE2X
Viitenumber: 9510054
Selgitus: Chopini konkursist osavõtt, osavõtja nimi.
Makse saaja postiaadress:
Peetri plats 1
20308 NARVA
Eesti Vabariik
Panga nimetus ja postiaadress:
Swedbank AS
Liivalaia 8
15040 TALLINN
Eesti Vabariik
Iga osaleja ja üks saatja kindlustatakse lõunasöökidega ajavahemikus 10.02. – 15.02.2020. Osavõtjad ja saatjad kannavad ise oma transpordi- ja majutuskulud.

 

Konkursi eelkava
09.02.2020 - osavõtjate registreerimine.
09.02.2020 18.00 – ametlik konkursi avamine.
10.02.-14.02.2020 – konkursi läbikuulamised.
15.02.2020 – osavõtjate autasustamine, laureaatide lõpukontsert.
16.02.2020 – sõit Tallinna (kõikide osavõtjate jaoks). Laureaatide lõpukontsert kontserdisaalis "Estonia".

Konkursi jooksul ettenähtud üritused:
kontserdid, ekskursioonid, ümarlauad, meistriklassid.
Osavõtjad teatavad konkursi korraldajatele Narva saabumise kuupäevast ja kellaajast proovide ajakava koostamiseks.

 

Aadress registreerumiseks:
Narva Muusikakool. Karja, 3 20306 Narva, Eesti
Märksõna “Fr.Chopini konkurss, osaleja nimi”.
Kontakttelefonid: +372 35 91265; +372 35 92691; +372 35 92695
e-post: nmkkool@hot.ee

 

 

 

link logole siin