print contact

2016

Peep Lassmann on väljapaistvamaid pianiste Eesti muusikaloos. Muusikaõpinguid alustas ta Tallinna Lastemuusikakoolis, jätkates Tallinna Muusikakeskkoolis prof Heljo Sepa juures, kelle käe all õppis kuni Tallinna Konservatooriumi lõpetamiseni (1962 - 1971). Peep Lassmann on üks neid õnnelikke, kellel on olnud võimalik täiendada end maailmamainega pianisti Emil Gilelsi juures Moskva konservatooriumis (1971 - 1973). Juba üliõpilaspäevil saavutas ta teise koha üleliidulisel pianistide konkursil.
Pärast õpinguaastaid asus Peep Lassmann tööle Tallinna Konservatooriumi, millega ta on seotud olnud tänaseni: algul õppejõud, 1987. aastast klaverikateedri juhataja, 1992. aastast Eesti Muusikaakadeemia rektor.
Vaatamata pingelisele tööle Eesti Muusikaakadeemias jätkab Peep Lassmann kontserttegevust. Tema soolokontserdid on suursündmuseks Eesti muusikaelus. Kontsertreisid on viinud pianisti kõikjale endise Nõukogude Liidu kaugemaisse paigusse, samuti paljudesse riikidesse Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias. Ta on osalenud mitmetes rahvusvaheliste konkursside žüriides ning andnud meistrikursusi paljudes Euroopa riikides.
 

Toms Ostrovskis hakkas klaverit õppima kuueaastaselt Emils Darzinsi koolis Lätis. Õpilasena osales aktiivselt ja tuli võitjaks mitmel rahvusvahelisel konkursil ja festivalil, mis toimusid Leedus, Eestis, Prantsusmaal, Rootsis, Ungaris ja Jaapanis. Aastal 2002 lõpetas Läti Jazeps Vitolsi nimelise Muusikaakadeemia. Õppetöö jooksul võttis osa rahvusvahelistest konkurssidest ja meistriklassidest Suurbritannias, Hollandis, Portugalis ja Prantsusmaal, õppis selliste kuulsate pedagoogide ja esinejate juures nagu David Dubal, Joseph Bakovetz, Cristopher Althon, Joann Hawil, Sergei Babajan, Karl Kemmerling, John О’Connor ja paljude teiste juures.
Härra Ostrovskis on Euroopa Pedagoogide-pianistide Assotsiatsiooni (EPTA ) liige, esindades selles organisatsioonis Lätit 1998 aastast, 2010. aastast Assotsiatsiooni juhatuse liige, esindades Lätit (EPTA) kaudu festivalidel ja konverentsidel Norras, Küprosel, Austrias ja Portugalis. Toms Ostrovskis võttis osa Tähtede Festivalist “Piano Stars” Liepajas aastatel 2000 ja 2003, samuti esines kontsertidega koos Läti sümfooniaorkestriga, Liepaja sümfooniaorkestriga, Bukaresti raadio orkestriga, Sidcup sümfooniaorkestriga, püha Johni kammerorkestriga, Guildhalli sümfooniaorkestriga, Sity of London sümfooniaorkestriga ja teiste kollektiividega.
Alates 2002. aastast kuni aastani 2007 Toms Ostrovskis sai stipendiumi ja õppis Guilhalli Muusika- ja Teatrikoolis Ronan О'Hara juhatamisel, kus ka sai magistri kraadi „muusikalise esituse“ erialal ja diplomi laiapõhjaliste instrumentaalse muusika uurimiste alal. Aastatel 2005 - 2007 õppis aspirantuuris ja töötas doktorikraadi saamiseks dissertatsiooni kallal, uurides kaasaja klaverimängu õpetamise uusi meetodeid.
Alates 2007. aastast Toms Ostrovskis töötab Jazeps Vitolsi nimelise Läti Muusikaakadeemia klaverimängu õpetamise kateedris. Samuti ta on „Merevaiguranniku muusikute“ ansambli aktiivne liige ja regulaarselt võtab osa soolomuusika ja kammermuusika projektidest, mis toimuvad Lätis kui ka välisriikides.

 

Pavel Kaminsky. Pianist, pedagoog, the National Edition Fondi looja ja Fondi juhatuse president. Pärast Varssavi F. Chopini nimelise Muusikaakadeemia lõpetamist 1983. aastal (õppis professorite Jan Ekieri ja Alicja Paleta-Bugaj klassides) ning sai kutse töötamiseks Chopini Akadeemias, käesoleval ajal töötab professorina klaverikunsti kateedris. Pavel Kaminsky töötas koos professor Jan Ekieriga projektis the National Edition, kus oli vastutav arvutisisestuse korrektsuse eest kõikides selle trükise väljaannetes. Tema spetsialiseerimise alaks on töö urtekstiga (muusikateose väljaanne, mille eesmärgiks on võimalikult täpne ja detailne helilooja esmase idee kajastamine).
Pavel Kaminsky esines soolokontsertidega ja orkestriga, esitades Chopini, Listi ja Prokofjevi muusikateoseid. On olnud žürii liikmeks klaverimuusika konkurssidel Poolas, Hispaanias ja Jaapanis. Teda kutsuti loengute pidamiseks ja meistriklasside läbiviimiseks Poola, Saksamaa, Ungari, Venemaa, Serbia, Hispaania, Šveitsi, Türgi, Hiina, Jaapani, Kanada, USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Austria ja Rootsi muusikaakadeemiates ja ülikoolides.

Pianist Teppo Koivisto töötab käesoleval ajal professorina Saksamaal Hannoveris (Hannover HMTM) ja Soomes Helsingis (Sibelius Academy). Ta on aktiivne muusik, esitades nii soolomuusikat kui ka muusikat Soome Kammerorkestri koosseisus Soomes ja väljaspool riiki.
Koivisto õppis Sibeliuse-nimelises Akadeemias koos Jussi Siirala ja Eero Heinoneniga, seejärel jätkas õpinguid Menahem Pressleriga Indiana Ülikooli Muusikakoolis Bullingtonis, samuti Bernard Ringeisseniga Pariisis. Õppimise ajal ta koos Olli Mustoneniga jagas teist kohta 1982. aastal pianistide rahvusvahelisel konkursil Mai Land. Teise koha Teppo Koivisto saavutas 1987. Aastal Skandinaavia pianistide konkursil Oslos.
Teppo Koivisto on kuulus oma soolokontsertidega ja kammerliku muusika esitajana. Ta on solistina mänginud paljude Soome orkestritega, mida juhatasid kuulsad dirigendid: Peeter Skaba, , Roy Goodman, Olli Mustonen, Jukka-Pekka Saraste, John Storgards ja Arvo Volmer.
Käesoleval ajal T. Koivisto peab jagama oma tööaega kahe linna vahel, milleks on nii Hannover kui ka Helsingi. Peale nende linnade ta annab regulaarselt meistriklasse Soomes ja teistes riikides. Teda kutsutakse õpetama ja pidama loenguid sellistesse kuulsatesse õppeasutustesse nagu: Kunstide Ülikool Berliinis ja Uus-Inglismaa Konservatooriumi Bostonis, samuti osalema Tell Hai meistriklassides Iisraelis, Rahvusvahelistel hollandi muusika sessioonidel Bergenis, Kammermuusika Festivalil Kuhmos, Suolahti Rahvusvahelisel Festivalil, muusikafestivalidel Kangasniemis, Mäntäs ja teistes taolistel muusikaüritustel. Muusikateoste esitajana Teppo on osalenud nii sooloprogrammides kui ka kammermuusika kontsertidel Rootsis, Norras, Taanis, Tšehhis, Saksamaal, Ungaris, Itaalias, Prantsusmaal, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.
Näiteks, oktoobris 2013, ta esitas soolokontserdi otse-eetris Los Angelese eeslinna muuseumis kontsertide tsüklis „Elava muusika pühapäevakontserdi“ , aga 2016 aasta suvel on ta kutsutud külla Saksamaale Bairoti linna, kus ta esitab muusikalist soolokontserti koos Bairoti linna festivali esinejatega. Juubelifestivali raames „Sibelius - 150 aastat“ ta esitas paljudes Soome linnades täismahus Sibeliuse kontserdi klaverile ja viiulile koos viiuldaja professor Kaie Saaritekkuga.
Koivisto on teostanud rohkearvulisi salvestusi Soome Raadiokorporatsiooniga YLE, sealhulgas Chopini etüüdide Oopus 10 ja seitsme poloneesi (alates op.26 kuni op.61) salvestusi. Peale oma põhitegevuse töötab raadiokommentaatorina Soome Raadiokorporatsioonis YLE. Tema raadiokommenteerija aktiivis on kõik kolm Rahvusvahelist pianistide konkurssi Mai Land. Samuti ta on selle konkursi korraldajate komisjoni liige, mille kavas Koivisto initsiatiivil 2014. aastal, loodi uus üritus „Rahvusvaheline pianistide foorum Mai Land“. Ürituse eesmärgiks on nii selle konkursi toetamine kui ka klaverikunsti kultuuri propageerimine kogu Soomes. Teppo Koivisto ol esimese Pianistide foorumi Mai Land kunstiliseks juhiks. Peale selle, ta on üheks Soome Noorte Klaveriakadeemia asutaja liikmeks (asutatud 2013 aastal), mis kujutab endast muusikalise hariduse uut süsteem, mis toetab Soome andekatele pianistidele just klaverimängu õpetamist. Selles Akadeemias nimekad professorid viivad regulaarselt läbi meistriklasse ja peavad loenguid.
 

Viktor Portnoi – professor, Vene Föderatsiooni ja Karjala teeneline kunstitegelane, Petrozavodski A. Glazunovi nimelise Riikliku Konservatooriumi klaveri eriosakonna kateedri juhataja, kunstiteaduste kandidaat.
Sündis Sankt-Peterburgis. Lõpetas Sankt-Peterburgi konservatooriumi ja aspirantuuri, õppis professorite N. Poznjakovski ja T. Kravtšenko klassides. Pärast konservatooriumi lõpetamist töötas Kaug-Ida Kunstiinstituudis, alates 1971. aastast Petrozavodski Konservatooriumis.
Esineb kontsertidega nii kodumaal kui ka välisriikides solistina ja ansamblites. V. Portnoi on osa võtnud Rahvusvahelistest muusikafestivalidest, konverentsidest ja läbi viinud meisterklasse Ameerika Ühendriikides, Hiinas, Norras, Soomes, Horvaatias, Sloveenisa, Korea Vabariigis ja mujal. On Euroopa Pedagoogide-pianistide Assotsiatsiooni liige.
V. Portnoid kutsutakse üleliiduliste ja rahvusvaheliste pianistide konkursside žüriidesse. Tema eestvedamisel toimuvad Rahvusvahelised Pianistide Kuberneride- konkursid Vologdas, Barentsi regiooni helilooja G. Vavilovi nimelised Rahvusvahelised noorte pianistide lahtised konkursid Kostomukšas, F. Chopini nimelised Rahvusvahelised noorte pianistide konkursid Petrozavodskis. V. Portnoi õpilastest on paljud pianistid kujunenud rahvusvaheliste ja vabariiklike laureaatideks ja diplomandideks.